Welcome to our company - No 1 Catering Service in Viet Nam

Vietnam Catering

82/13A, đường Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chính Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 35 106 257

Fax: (84-28) 35 106 594

Email: Sales@cateringvietnam.com.vn

Liên hệ

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin và gửi đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.