Loading ...

Phần ăn giao tận nơi

Ghi chú: Tất cả các món ăn đã bao gồm Cơm Trắng, Canh, ngoại trừ món Mì trứng và Mì Ý. Các món ăn đều bao gồm nước tương, tương ớt, dao, muỗng nĩa nhựa, khăn giấy, tăm và túi giấy thực phẩm.

Phần ăn giao tận nơi