VNC

Local Catering for Global Tastes

VI
EN

BUFFET TRƯA VĂN PHÒNG


 

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/P%26G%204.2017/image-0-02-06-92ea29eb0336f9878a50341749c536b554ec8576afedde611bf311bb2d634a11-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/P%26G%204.2017/image-0-02-06-2a874fe35e374129668229810b6e843fb36f284966f22005f1c10937a8657baf-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/P%26G%204.2017/image-0-02-06-92ea29eb0336f9878a50341749c536b554ec8576afedde611bf311bb2d634a11-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/P%26G%204.2017/image-0-02-06-7ea102b99428566092980df6e51640f2acceae046c3efba59f1d664742b4df06-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/P%26G%204.2017/image-0-02-06-cb97325e9a5a8a1b428b9268a80de8be9814affc8664da74e4789793c0abce98-V.jpg

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Catering

Địa chỉ: 340/5 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Hotline: (028) 35 106 257 - 0937 328 209 - 0909 782 388

Website: https://cateringvietnam.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Event.and.Catering

Email: Sales@cateringvietnam.com.vn