VNC

Local Catering for Global Tastes

VI
EN

CHÀO THÁNG 12 VỚI TIỆC BUFFET HẤP DẪN CÙNG VNC!


We catered this event and it is always nice to hear feedback!

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/TQC%2012%202018/IMG_20181208_090414.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/TQC%2012%202018/IMG_20181208_090431.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/TQC%2012%202018/IMG_20181208_090440.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/TQC%2012%202018/IMG_20181208_095513.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/TQC%2012%202018/IMG_20181208_095544.jpg

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Catering

Địa chỉ: 340/5 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Hotline: (028) 35 106 257 - 0937 328 209 - 0909 782 388

Website: https://cateringvietnam.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Event.and.Catering

Email: Sales@cateringvietnam.com.vn