VNC

Local Catering for Global Tastes

VI
EN

DANANG INTERNATIONAL MARATHON 2017


https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/Da%20nang%202017/image-0-02-06-f409f4098e034b3a20d2aa3d11c52ae9ce1cff1e11a8f6a63f08d3180aa2c312-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/Da%20nang%202017/image-0-02-06-bc9c61d49c9bd49fd788a675ac971102e0df943007bf939b32965dae1d68d779-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/Da%20nang%202017/image-0-02-06-e385f6c812b6cd9552f3b9cdca6859c97f2b300c56730304b737a7bf03937ba3-V.jpg

https://cateringvietnam.com.vn/upload/userfiles/images/Da%20nang%202017/image-0-02-06-c0eef9cd200e2ba355260a2adcf501182b8ead707bcf1f7f6efda20dda0ef2d0-V.jpg

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Việt Nam Catering

Địa chỉ: 340/5 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Hotline: (028) 35 106 257 - 0937 328 209 - 0909 782 388

Website: https://cateringvietnam.com.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Event.and.Catering

Email: Sales@cateringvietnam.com.vn