VNC

Local Catering for Global Tastes

VI
EN

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Địa chỉ: 82/13A Bình Quới Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 028 35 106 257 

Điện thoại: 028 35 106 257

Email: sales1@cateringvietnam.com.vn/ - sales3@cateringvietnam.com.vn

Website: https://www.cateringvietnam.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Event.and.Catering